3. 2. A megosztani kívánt nevelési – oktatási módszertani modell, innováció, az alkalmazott jó gyakorlatok széles körű bemutatása

 

A jó gyakorlat megnevezése: A magyar nyelv és irodalom tantárgyak tanításának támogatása a felső tagozaton

A jó gyakorlat megvalósításának színtere: bemutató óra, szakmai nap, műhelymunka

Alkalmazási területei: tanórák

Bevezetésének dátuma: 2021. szeptember

Célcsoport: általános iskolai tanítok és felső tagozatban tanító magyar nyelv és irodalom szakos pedagógusok

Intézménytípus: általános iskola 5-8. évf.

A jó gyakorlat bemutatása

Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk,

akkor úgy kell tanítanunk, ahogy ő tanulni tud.”

(J. Estrada)

Jógyakorlatunk témája, központi eleme szorosan kapcsolódik a fenti idézethez. Szeretnénk olyan módszereket, ismereteket átadni szélesebb körben, amelyek hatékonyabbá teszik a magyar nyelv és irodalom tantárgyak elsajátítását a felső tagozatos tanulók számára. Célunk olyan tanórák bemutatása, programok ismertetése, módszertani műhelymunkák tartása, amelyek hatékony segítséget nyújtanak a pedagógus kollégáknak, kompetenciákat fejlesztenek, tudásmegosztás színterei lehetnek.

Intézményünkben jelenleg 2 fő magyar nyelv és irodalom szakos tanár, valamint 1 fő magyar műveltségi területtel rendelkező tanító tanítja e tantárgyakat. Az innovatív kollégák célul tűzték ki a szövegértés fejlesztését, a tanulók szóbeli megnyilatkozásainak, szókincsének további fejlesztését, nyelvünk virágainak tudatosabb használatát a köznapi nyelvben is. Mindezt különböző tanulásmódszertani technikák alkalmazásával, a tanulók sikerélményhez való juttatásával teszik. Meggyőződésünk, hogy tanórákon, illetve tanórán kívüli foglalkozásokon a tanulók egymástól való tanulása, a gyakorlatközpontú feladatvégzés, a kreativitáson alapuló ismeretszerzés pozitívan hat a képességek és készségek kibontakoztatására, illetve továbbfejlesztésére. Természetesen így fejlődik a tanulók tantervi tudása is. A magyar nyelv és irodalom tantárgyak tanításának alkalmával ezeken az órákon szerteágazó tantárgyi koncentrációra, több művészeti ág együttesének alkalmazására nyílik módunk. Mindez szervesen beépíthető a hagyományos témafeldolgozásba.

 

 

A jó gyakorlat hatásai:

A tanórákon élményszerű oktatást biztosítanak a pedagógusok a gyerekeknek, akik változatos oktatási módszerekkel, munkaformákkal sajátítják el a tananyagot. A tervezés során lényeges szerepet kap a hatékony tananyagelsajátítás valamint a különös figyelmet igénylő tanulókkal való bánásmód.

E jógyakorlatunk alkalmazásával fejlesztjük a tanulók tantervi tudását (alappillér a kolléga szakmai elkötelezettsége), sikerélményhez való jutását, a gyerekek anyanyelvi képességei és készségei fejlődnek. Mindezen által a tanulás támogatása is megtörténik. Miközben a tanulók közösen tevékenykednek , fejlődik személyiségük, megtanulják egymást elfogadni és segíteni, hiszen mi egy befogadó és elfogadó iskola vagyunk.

 

Miben más? Mitől több?

 

  • hatékonyabb tananyag elsajátítás

  • lemorzsolódás csökkentése

  • alsó és felső tagozat közötti átmenet segítése

  • szövegértő olvasás eredményeinek javulása

  • írás, helyesírás eredményeinek javulása

  • egyéni bánásmód megvalósulása

  • pozitív megerősítés, jobb tanulási eredmények

  • új szakmai módszerek adaptálásának segítése

  • tudásmegosztás

A jó gyakorlat megosztásának formája

Hospitálási lehetőség az adott osztályokban, majd a látottak szakmai megbeszélése, szakmai előadások szervezése.

Eszközigény

Interaktív tábla, digitális tananyag, könyvek, munkafüzetek, füzetek, demonstrációs eszközök, tárgyak.

 

klik030114001.e-kreta.hu

E-ügyintézés elérhetősége:

eugyintezes.e-kreta.hu

 

Oldalainkon HTTP sütiket használunk a jobb működésért.

  Elfogadom a sütiket erről az oldalról.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk