Tisztelt Szülő! Kedves Érdeklődő!

 

 

 

Az alábbiakbanmint az iskola igazgatója szeretném bemutatni Önnek a Csóri Mátyás Király Általános Iskolát, illetve az ott folyó oktató-nevelő munkát.

 

 

 

 Iskolánk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerületéhez tartozik. Feladata az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás, amely lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást. Az intézmény kiemelt feladata a tehetséggondozás és a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek felzárkóztatása. A szakértői véleménnyel rendelkező tanulók számára logopédus és gyógypedagógus szakemberekkel biztosítjuk a szükséges fejlesztő, habilitációs órákat. A nyolcadikosok számára felvételi előkészítőt tartunk magyar nyelv és irodalom illetve matematika tantárgyakból.

 

 Fontosnak tartjuk tanítványaink szüleivel való partneri kapcsolat kiépítését a gyermekek harmonikus fejlődésének érdekében.

 

 A hatályos törvényi előírásoknak megfelelően biztosítjuk tanulóink számára a hitoktatás igénybevételét.

 

Az országos kompetenciamérések eredményei azt mutatják, hogy tanulóink az országos átlagnál jobban teljesítenek. Részt veszünk a Szegedi Tudományegyetem OK Kutatásszervező munkacsoportjának tantárgyi online mérések továbbfejlesztésében.

 

 Iskolánkban a tanórán kívüli tevékenységek közül az alsó tagozaton térítésmentesen igénybe vehető szakkörök: angol nyelvi szakkör, környezetvédelmi és művészeti szakkör. A felső tagozat számára igénybe vehető szakkörök: angol nyelvi szakkör,énekkar, környezetvédelmi és művészeti szakkör. Tanulóink 2. és 5. osztályos korukban úszásoktatásban részesülnek. A községünkben található sportkomplexum (sportcsarnok, tekepálya,) lehetőséget biztosít a mindennapos testnevelés megtartásához.

 

Térítéses formában lehetőséget kínálunk nyári táborozásra, színházlátogatásra.

 

Az Országos Lengyel Nyelvoktató Iskolával kötött szerződés értelmében, igény esetén térítésmentesen tanulhatnak a gyermekek lengyel nyelvet anyanyelvi tanártól.

 

 Az oktató – nevelő munka két épületben zajlik: az 1-4. osztály a Fő téri, az 5-8. osztály pedig a Magyar utcai épületben tanul. Ezért az óvodából hozzánk kerülő kis elsősök családias légkörben kezdik meg az iskolai pályafutásukat, mely biztonságérzetet nyújt számukra. A fejlesztő szobában a felzárkóztató foglalkozásokat, tehetséggondozó órákat és a logopédiai órákat tartjuk. Az  iskolai könyvtár a tanulók ismereteinek bővítését szolgálja.

 

Iskolánk csatlakozott az iskolatej, iskolagyümölcs programhoz, melynek keretében a kisgyermekek gyümölcsöt és 2 dl tejet kapnak.

 

Ismételten sikeresen pályáztunk az Ökoiskola címre, melynek 2023-ig birtokosai vagyunk. Intézményünk ennek szellemében tevékenykedik. Szűkebb és tágabb környezetünk védelmére, valamint a fenntarthatóságra nagy gondot fordítunk.

 

Immár második alkalommal nyertük el a Boldog Iskola címet is, melynek használatára jogosultak vagyunk.

 

 

 

 Az ,,Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet is elnyerte intézményünk, melyet 3 évig, 2020-2023 között használhatunk. Bázisintézményi tevékenységünkkel szeretnénk elősegíteni a tudásmegosztást. A jó gyakorlatunk megosztásával, műhelymunkák, bemutató órák, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, pedagógus továbbképzések számára helyszínt és lehetőséget biztosítunk.Jó gyakorlatunk olyan innovációs folyamat, pedagógiai módszer, mely szolgálja az intézmény nevelő- és oktató munkájának fejlesztését, eredményesen működik az intézményben ,s adaptálható más intézmény számára.

 

Intézményünk partneriskolai kapcsolatot ápol a lengyelországi Czernichów település iskolájával, melynek keretében Lengyelországba utazunk. Ezzel lehetőséget kínálunk más szokások, kultúrák megismerésére, széles látókör kialakítására.

 

A tanév programjainak tervezése során nagy figyelmet fordítunk nemzeti ünnepeink méltó megünneplésére, hagyományaink őrzésére, az egészséges életmódot népszerűsítő programokra, házi, városi és megyei szintű tanulmányi- és sportversenyeken való részvételre. A tanulmányi kirándulások szervezése során elsődleges szempont az új ismeretek szerzése, környezetvédelem, a természet szeretetére való nevelés és szabadidős, kötetlen programok. A diákok felügyeletét az iskola reggel 7 órától délután 5 óráig biztosítja, a szülői igényeknek megfelelően.

 

Gyermekszerető, elhivatott pedagógusaink nevében szeretettel várom leendő tanítványainkat!

 

Cseténé Szabados Amrita Teresa

 

intézményvezető

 

 

 

 

 

 

 

klik030114001.e-kreta.hu

E-ügyintézés elérhetősége:

eugyintezes.e-kreta.hu

 

Oldalainkon HTTP sütiket használunk a jobb működésért.

  Elfogadom a sütiket erről az oldalról.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk